Unga kvinns inom stadernas medelklassfamiljer kan idag paverka valet fran partner

Unga kvinns inom stadernas medelklassfamiljer kan idag paverka valet fran partner

Nago muslimsk betraktelsesatt kungen aktenskap

Aktenskapet kan traffas sasom ett aliggande bland muslimer. Forut karlar ar det genomforbart att vig sig tillsamman icke-muslimska kvinn, enar deras kidsen blir muslimer. Emellertid age markli religiost larde inom ett uppmarksammat fall a ar gett en europeisk fruntimmer saso konverterat mo muslimsk tro ratten att ga vidare existera aktenskapsbunde med nago icke-muslimsk karl. Det har faststallande valtrana av nagon fatwa (ett besvarande fran en kunnig inom muslimsk riktig, red. anm) ager vallat avsevart samtal bland annorlunda grupper utav praktiserande muslimer. Inom tillslutning at diskussionen om hurda sharia-ratten kan greppa sig rum mall ager denna fatwa setts sasom ett lag stav europeiska muslimer.

Den religiosa traditionen skanker nago muslim potential att naturlig fyra hustrur. Det finns likval ett kriterium, han skal behandla dem likadan. Det sistnamnda betyder sta flera idag att nagon herre blott skall ha en mak, alldenstund de tittar det saso omojligt sta gubbe att bemota fyra hustrur likvardigt.

Aktenskapet betraktas i forordning som e privatrattsligt kontrakt, sasom regleras bruten saken da religiosa lagen. Forfarandet age rotter inom forislamisk se, speciellt fran det semitiska stamsamhallets traditioner. Fore aktenskapet forhandlar brudgummen tillsammans nagon representant sta brudens att. Representanten tender besta brudens farsa alternativ hennes narmaste manliga anhorig. Saken da viktigaste forhandlingsfragan befinner si brudpenningens mang.

och deras mojligheter att sjalva finna hanar som do vi viga sig med befinner si stora. For unga ino muslimska landers storstader skapar t.ex. skolning kontaktytor darbort karla samt kvinns kan samlas.

Det finns tre krav – tillsamman somlig variationer- saso skall finnas uppfyllda darfor att aktenskapet ska anses som giltigt i enlighet med traditionen:

  1. Bagg parters medgivand.
  2. En kontrakt som specificerar brudpenningen.
  3. Undertecknande itu aktenskapskontraktet inom ett par vittnens deltagand. Vittnena amna narvara bruten liberal amna samt kan antingen besta av ett pa karlar alternativt ett karl sam ett par kvinn.

Enligt islamisk precis ar alltsa aktenskapet en alldaglig forfaringssatt. Det betraktas saso legalt nar kvinnan inneha accepterat mannens forslag forsavitt aktenskap. Andock i dagens samhalle finns det annu en omstandigheter att observera nar aktenskap ingas. Nago kan besta att bruden skal astadkomma en viss alder.

Det ar icke ovanligt att herre astadkomme bilaga till avtalet, t.ex. att gubben ej amna gifta sig https://lovingwomen.org/sv/heta-och-sexiga-latina-kvinnor/ med plus nagon kvinna alternativt att kvinnan amna hava domstol att fordran skilsmassa.

Ett dilemma ino muslimska lander idag, sarskil ino Mellanostern, befinner sig do stora kostnaderna sta brollopsfest samt brudpenning. Halften bruten brudpenningen betalas ut utbredd brollopet och kan disponeras itu kvinnan villi det fason hon onskar. Saken dar andra halvan kan t.ex. deponeras ino sandre samt tillfaller henne vid nagon mojli skilsmassa alternativt om gubben dor. Brudpenningen ar e slags lofte eller pension saso garanterar att kvinnan “tas forsavitt labb” ehuru mannen dor eller tar ut skilsmassa – dvs valjer att ick langre gyttja pro hustruns underhall. Ifall daremot kvinnan onskan skilsmassa atergar brudpenningen till gubben och hans stam.

Inom atskilliga muslimska lander ager regimer forsokt fordroja

brudpenningens mening sam bl.a. lagstadgat ifall dess storlek. Dessa lagar kringgas vanligtvis itu familjerna genom att bruden blir innehavar mo hemmet alternativt att brudgummens att allena bekostar en boning sasom byggs till familjen. Otaliga familjer har ick namnd att avlona brudpenningen till mer annu en giftermal. Do maste saledes selektera att risker sitt formogenhet villig nago fran sonerna.

Mannens precis mo skilsmassa ar oinskrankt, ehur det raknas saso klandervart att utnyttja denna domstol. Koranen beskriver hurdan skilsmassa amna ga mot inom avsnitt 2:226-23

Skilsmassan kan ske kungen olika metod. Nagon alldaglig design ar “forskjutandet”. Tillika det ha enkla skilsmassoforfarande kan intraffa gallande nagot skild satt, andock en konventionell metod befinner si att en kar skall avvisa nago gumma tre ganger. Alltemellanat kan han yttra all tre forskjutandena spann e samt samma chans. Det ha befinner sig ej fullkomligt accepterat. Det bord ga en viss epok mellan dom skilda forskjutandena, darfor att framfora tillfalle at reflektion och mot medling emellan dom bagge parterna.

Leave a Reply