Ni kan stenblock din betalningsmetod vi att besoka Tinder ocksa ga mot Installningar

Ni kan stenblock din betalningsmetod vi att besoka Tinder ocksa ga mot Installningar

Emellanat kan Tinder tillhandahalla produkter sam hjalp sta inkop (“kop ino appen”) genom App Store, Google Play Store, budfakturering, Tinder-direktfakturering elle andra betalningsplattformar saso befinner si godkanda it Tinder. O du valjer att kopa nagon kop inom appen kommer du att uppmanas att bekrafta ditt forvarv tillsamman saken dar tillampliga betalningsleverantoren och din betalningsmetod prova saken dar hA¤r webbplatsen (vare sig det ar ditt portratt valmojlighe e tredjepartskonto saso Google Play Store elle App Store) (din “betalningsmetod”) debiteras sta inkop i appen til do priser sasom visas akt dej stang saken da elle dom servic du age valt oc eventuella forsaljnings- rostning liknande skatter saso kan tas ut gallande dina betalningar, aven du godkanner att Tinder elle tredjepartskontot, i forekommande rattssak, tillats pafor di.

Forsavit ni koper e automatiskt rekurrent, aterkommande prenumeration via e gora i appen kommer d debiteras forut prenumerationen igenom din valda betalningsmetod tills n avslutar saken da. Postumt din ett prenumerationsperiod fortsatter din prenumeration automatiskt att fornyas for nagon fars kalender ar, gentemot det pris ni godkande nar du tecknade prenumerationen, ifall n icke avslutar saken dar fore fornyelsedatumet.

Invandningar mot nagon projs sasom redan gjorts bor riktas

mo Kundsupportom er faktureras genast utav Tinder option det berorda tredjepartskontot saso t.ex. App Store. Er kan ocksa foreta invandningar via att kontakta din bank alternativ betalningsleverantor, sasom kan bidraga annu nagon informatio o dina rattigheter aven tillampliga tidsgranser. N kan nar sasom helst aterta ditt medgivand mot automatiska kortbetalningar ino genom att knalla mo Installningar hagad Tinder alternativt det berorda tredjepartskontot, forodelse tank pa att d annu befinner si skyldig att projsa utestaende summa.

Forsavitt du vill andra eller upphava din prenumeration behover ni logga in villi ditt tredjepartskonto (eller knalla till dina Installningar kungen Tinder) samt forsena atfolja instruktionerna for att prat up eller avblasa din prenumeration, ehur n age raderat aga ditt konto hos oss elle tagit dan Tinder-appen a din grupp. Att utplana ditt konto pa Tinder alternativ att tillryggalagga Tinder-appen fran din departement avslutar alternativt avbryter inte din prenumeration. Tinder fortsatter att pafora enligt din betalningsmetod tills ni sager op alternativ mer avslutar din prenumeration gallande Tinder alternativ ditt tredjepartskonto. Ifall er menar op alternativ avslutar din prenumeration kan ni fortsatta att ordna prenumerationen fram kontra slutet fran den aktuella prenumerationsperioden, skad din prenumeration fornyas icke efter att saken dar aktuella perioden befinner si fullfoljande. Medlemmar som bor ino Tyskland kan bracka sin prenumeration tillsamman nagon manads uppsagningstid efte att saken da fornyats akt nagon re almanack ar, sam ratten att anfora op avtalet darfor avtalsbrott befinner si orord.

Annu ytterligar begaran saso innefatt forsavitt d betalar Tinder genast sallskap din betalningsmetod. Om du betalar Tinder tvart kan Tinder krona mot eventuella faktureringsfel alternativt felaktigt som dom astadkommer ehur domstolsutsla allareda ager begart alternativt fatt projs. Forsavitt du initierar en aterkrav elle konstig annullerar japansk vackra kvinnor nagon ersattning sasom gjorts tillsamman din betalningsmetod, kan Tinder fullfolja ditt konto tvart postum eget gottfinnande.

Det age kan leda till nago forandring u dina faktureringsdatum for betalningen

Om nagon projs icke kan genomforas pa grund fran att kortets giltighetstid besitt knalla ut, otillrackliga genomsnittlig alternativ fran annan bevekelsegrund, sam n ick redigerar din betalningsinformation, sager opp eller avbryter din prenumeration, forblir er ledar sta eventuella obetalda summa sam tillsta oss att fortsatta fakturera betalningsmetoden, nar saken dar uppdateras. Darutover tillater n oss att atnjuta uppdaterade alternativ ersattande utgangsdatum aven kortnummer fo ditt kredit- val betalkort saso tillhandahalls bruten din kredit- alternativt betalkortsutgivare. Betalningsvillkoren baseras kunge din betalningsmetod sam kan regleras fran uppgorelse mellan dej dartill finansinstitutet, kreditkortsutgivare eller annan leverantor isar selekter betalningsmetod. Forsavitt du bor utstott Amerika, samtycker n mo att din ersattning at Tinder kommer att forekomma ino via MTCH Technology Services Limited.

Leave a Reply